Okinawakan
Okinawakan 17 Feb 2021
2
watermark logo

A continuación

Hanshi Kiichi Nakamoto 10th DAN - Ufuchiku Kobudo - Manji SAI- Performance
17 Feb 2021
Hanshi Kiichi Nakamoto 10th DAN - Ufuchiku Kobudo - Manji SAI- Performance
Okinawakan · 31 Visualizaciones

Ufuchiku No Eiku

13 Visualizaciones

Kata de Remo hecha por el Shihan Takuma Higashi

Mostrar más
0 Comentarios sort Ordenar por

A continuación

Hanshi Kiichi Nakamoto 10th DAN - Ufuchiku Kobudo - Manji SAI- Performance
17 Feb 2021
Hanshi Kiichi Nakamoto 10th DAN - Ufuchiku Kobudo - Manji SAI- Performance
Okinawakan · 31 Visualizaciones